Visie

Magnet Group is specialist in het oplossen van industriële engineering-vraagstukken. Wij ontzorgen onze klanten in een omgeving waar onze medewerkers volop hun ideeën en kennis ten dienste van de klant kunnen stellen. In-house engineering is de basis, we integreren onze medewerkers in dynamische teams die multifunctioneel werken.

De toepassing van de MEWA™-filosofie zorgt ervoor dat elk project methodisch, planmatig en resultaat-georiënteerd wordt aangepakt.
De in-house expertise en ervaring van ons multidisciplinair team garandeert snelle, praktische en uitvoerbare oplossingen voor elk industrieel engineering project.

De afstand tussen klant en studiebureel wordt dankzij de MEWA™-filosofie verkleind en geoptimaliseerd, resulterend in efficiëntie op vlak van timing en kosten.