Validation - Qualification

Het laatste onderdeel in het afwerken van het project, de commissioning of validatie (IQ/OQ/PQ) is van groot belang voor het afleveren van een totaalproject klaar voor verder beheerd te worden door een tevreden facilitaire dienst of onderhoudsafdeling.

Binnen Magnet Group kiezen we er voor om bij de start van een project met een commissioningplan te voorzien dewelke zorgt kwaliteitsborging in alle fasen. Bij bestaande installaties is commissioning gericht op het in stand houden van de goede werking en het verifiëren van geleverde prestaties.

Het doel van commissioning is om gedurende de bouwfase van de installatie na te gaan dat het equipment of het geheel van de diverse systemen voldoen aan de ontwerpspecificatie.

Verificatie van conformiteit wordt bereikt door het uitvoeren van inspecties, controles en tests.  De validatie van uw systemen is een complex onderdeel waar zowel het studiebureau, de installateur of leverancier en de gebruiker een rol spelen.

De commissioning bestaat uit de volgende fasen:

  • Voorbereiding en definiëren van de systemen
  • Opmaak van testprotocols ; Installatie Qualificatie IQ, Operationele Qualificatie OQ en Proces Qualificatie (PQ)
  • Uitvoeren van controles bij de leverancier (FAT) of op de site (SAT), uitvoeren van functionele testen
  • Opstart en overdracht naar eindgebruikers

 

Indien deze fases succesvol worden afgewerkt zal dit resulteren in een correcte plannings-en opstartbeheersing, beperking van het nawerk en problem solving na de voorlopige oplevering, goede basis om de installatie/het project over te dragen van projectafdeling naar de onderhoudsafdeling binnen uw organisatie.

  • Veiligheidstechniek (HAZOP, SIL,...)
  • Reliability engineering

 

Magnet Group wil u graag in dit onderdeel ontzorgen zodat u zich kan garanderen van een goed werkend geheel.