Project - Construction Management

Project Management

Onze Project Managers zorgen voor de belangrijke connectie tussen klant en het engineering-en ontwerpteam in het kantoor tijdens de engineeringfase.  De PM dient er op te waken dat de noden en het DNA van de klant zich vertalen in het ontwerp.
Door het volgen van vastgelegde projectprocedures in het Magnet Group Project Management Handbook zorgen we ervoor dat elke stap in het project op een correcte en onderbouwde manier wordt gezet en bewaard. 

Wij hebben ervaring in zeer uiteenlopende projecten op gebied van Project Management; van congrescentra en universiteiten tot complexe industriële installaties.

Enkele taken dewelke door de project manager worden uitgevoerd:

 • Projectbudgetering en bewaking vanaf feasibility fase tot bij oplevering van de werken
 • Ontwikkeling en ondersteuning bij het opmaken van de lastenboeken, zorgen dat de klantspecifieke eisen in de dossiers worden verwerkt
 • Opzetting van projectstructuur-en organisatie, vastleggen van de roles  & responsabilities tussen de diverse projectpartijen
 • Ondersteuning en advies van onze klanten op diverse vlakken; wetgevingen, change management, projectplanning, veiligheid,…
 • Eventuele procurement taken, aansturen van constructiemanager en/of supervisors
 • Constante monitoring en controle van het project tegen veiligheidsdoelstellingen, kosten, planning en kwaliteitsdoelstellingen.
 • Inbedrijfstelling, kwalificatie en validatie procedures, vastleggen van start-up en overdracht procedures

Een goed projectmanagement is cruciaal voor elk project.  Wij bieden deze dienst aan bij onze EPCM-projecten maar ook als aparte dienst naar onze klanten waar er bv. met een eigen studiedienst of andere studiebureaus of architecten wordt gewerkt.

Construction Management

Magnet Group biedt constructie management aan voor uw industriële en andere bouw projecten.   Afhankelijk van het type project hebben wij ervaren constructiemanagers en constructiesupervisors dewelke u kunnen ontzorgen.
De constructie manager zorgt ervoor dat het project wordt afgeleverd rekening houdend met veiligheid,  kost, de kwaliteit en de vooropgestelde planning.

Tijdens de detailed design fase kan de constructiemanager reeds input geven aan het design team op gebied van ‘constructability’ van het project.  Zo zijn we er zeker van dat het project kan uitgevoerd worden op een veilige, economische manier met aandacht voor het onderhoud van de systemen in operatie.

Ook voor de IQOQ fase is het van belang dat de constructiemanager dit onderdeel van bij aanvang van het project samen met het engineeringteam uitwerkt.  Een correcte oplevering van een perfect kwaliteitsvol werkbaar geheel is immers onderdeel van deze taak.

Enkele typische taken dewelke door de constructiemanager worden uitgevoerd :

 • Ten allen tijde zorg dragen voor een veilige werksituatie op de werf, naast het VCA*-diploma hebben een aantal van onze CM een opleiding veiligheidscoördinatie gevolgd.
 • Organisatie van de werken,  praktische opvolging van de werkzaamheden op de site, link tussen aannemer(s) en eindklant
 • Planningsbeheer MSProjects of Primavera, organisatie van werfvergaderingen en opmaken bijhorende werfverslagen
 • Organisatie van constructability reviews
 • Organisatie IQOQ

Afhankelijk van de grote / type van het project kan deze functie ingevuld – met andere verantwoordelijkheden – ingevuld worden door de Constructie Supervisor.

In een snel evoluerende digitale omgeving gebruiken we waar mogelijk softwaretools om de efficiënte te verhogen en de afstand tussen werf en kantoor te verkleinen.  (bv. Aproplan, Office365,…)

Procurement

In elk project is het correct aankopen van bepaalde diensten, materialen, installaties een belangrijk onderdeel van het succes van het project.
Magnet Group biedt ondersteunende Procurement diensten aan voor uw projecten.  In de meerderheid van de gevallen is dit onderdeel van een EPCM opdracht maar dit kan ook aanzien worden als een aparte consultancy service.
Wij zorgen – in functie van de complexiteit – voor een voorselectie van potentiële aanbieders alvorens hen een effectieve prijsvraag te sturen.
Het doel is dat de goederen, diensten of werken worden aangekocht volgens de behoeften van de koper/klant, rekening houdend met kwaliteit, hoeveelheid, planning en locatie van levering en locatie van productie.
Samen met onze klanten gaan wij op zoek naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk voor de realisatie van onze projecten bij projecten waar bv. LEEN of BREEAM wordt toegepast.