Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn geen versieringen, ze maken integraal deel uit van ons DNA. Zij vormen ons kompas voor alle activiteiten. Ze geven ons het inzicht en de kracht om onze klanten continue toegevoegde waarde te bieden en te groeien als organisatie. Ze motiveren ons om ideeën om te zetten in acties. Ze definiëren ons bedrijf en sturen onze medewerkers in hun dagelijke activiteiten.

Teamwork

We bevorderen en stimuleren een divers en verenigd team.
We werken samen om onze gemeenschappelijke doelstellingen (missie) te realiseren.

Veiligheid

Het veiligheidsbeleid bij MAGNET GROUP legt de focus op de manier waarbij diverse partijen samenwerken, dit met als voornaamste doel het voorkomen van onveilig gedrag. Het toepassen van preventieve maatregelen en de gekende veiligheid methodiek zal iedereen behoeden voor ongewenste calamiteiten. 

Samenhorigheid

Wij zijn één bedrijf, één team. Het is onze vaste overtuiging dat slagen als één onderneming even belangrijk is als individueel succesvol zijn.

Respect

Wij geloven in de inherente waarde van mensen en het opbouwen en onderhouden van betekenisvolle relaties met iedereen, zowel intern als extern. Respect voor mensen staat centraal in de manier waarop we omgaan met elkaar. We waarderen de overtuiging van iedereen binnen onze organisatie, bij onze klanten en bij onze partners. 

Verantwoordelijkheid

Wij accepteren onze individuele- en teamverantwoordelijkheden en we voldoen steeds aan onze verplichtingen. Wij nemen verantwoordelijkheid in al onze besluiten en acties.
Toegevoegde waarde leveren impliceert dat alle medewerkers zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid.

Integriteit

Wij hanteren de meest kritische ethische normen en zijn eerlijk en transparant in alles wat we ondernemen. Deze belofte staat centraal in onze organisatie en is vastgelegd in onze ethische code.