Ethische code

Ethische Code:

Cultuur

Wederzijds vertrouwen, respect en een nauwe, harmonieuze samenwerking.

Stijl

Persoonlijke betrokkenheid en “Leadership By Example”.

Persoonlijkheid

Dynamisch en een moderne, constructieve samenwerking tussen collega's en medewerkers, partners en klanten. Persoonlijke inzet, verantwoordelijk handelen, persoonlijke service door elke medewerker en medewerkster.

Rendabiliteit

De vele jaren van succes en gestage groei hebben we niet alleen bereikt door een goed business-idee. Even belangrijk waren hiervoor degelijkheid en handelsgeest. Het juiste evenwicht tussen vooruitgang en economische efficiëntie staat ook vandaag de dag garant als een gezonde basis voor een succesvolle toekomst.

Kwalificatie

Elke medewerkster en medewerker draagt met zijn/haar kennis, betrokkenheid en teamgeest bij aan het succes van het bedrijf. We scheppen daarbij de juiste voorwaarden door onze medewerkers te stimuleren en te ondersteunen - als mensen die bereid zijn om ons bedrijf doelgericht mede vorm te geven.

Kwaliteit

We stellen hoge eisen aan onszelf, onze diensten. De voortdurende optimalisatie van onze dienstverlening is dan ook vanzelfsprekend. Daarbij hanteren we slechts één maatstaf voor ons succes: de tevredenheid van onze klanten en onze medewerkers.   

Investeringen

Nieuwe paden betreden, innovatieve oplossingen vinden, denken op de lange termijn: zo geven wij ons bedrijf vorm. Daarom investeren we in mensen, kennis en tools, toekomstgericht naar een uitstekende dienstverlening.

Milieu

We zijn van mening dat het behoud van het milieu en het spaarzame gebruik van grondstoffen een fundamenteel bedrijfsprincipe is. Daarom zijn we in het bijzonder op dit gebied altijd up-to-date en op de concurrenten een stap vooruit.

Innovatie

Gestroomlijnde projecten afleveren aan klanten volgens het MEWA™-principe die in alle opzichten wordt toegepast, het creëren van wisselwerkingen, gebruik maken van opportuniteiten en excellente uitvoering van processen in een inspirerende omgeving.