Design - BIM

Een goed doordacht design is het succes van elk onderdeel, installatie en project.  Onze ruime ervaring in 3D design zorgt voor dat ietsje meer in uw project maar ook voor het beheer van uw master model.

Projecten

Bij het opstarten van een revamp of project is een correcte weergave van de bestaande toestand zeer belangrijk. Hiervoor zetten we bij Magnet Group vaak laserscanning technologie in. Laserscanning is de tool die ons de broodnodige correcte informatie kan bezorgen. Door jarenlange ervaring met deze methode hebben we bewezen dat dit een uitstekend middel is binnen projectengineering een goede start te maken.

Uiteraard is laserscanning niet de alles-makende oplossing. Meer nog is de communicatie met de klant, het inwinnen van bijkomende informatie, kennis van klant-gebruiken en standaarden, ....

De kennis van deze specifieke klantnoden wordt door onze on-site ingenieur opgedaan.  Deze gate-keeper zorgt voor de directe communicatie met de klant enerzijds en het engineering- en design-team anderzijds.

Dit heeft als voordeel dat er zeer direct kan ingespeeld worden op elke vraag die vanuit het engineering-, design team gesteld wordt, en is er zeer directe communicatie met het klant-team mogelijk. Bovendien, kunnen we heel wat zaken zelf oplossen, zonder hiervoor de medewerkers van de klant te veel te storen of extra werk te bezorgen. We dragen dus het hele project onder goede communicatie, opvolgmeetings, review meetings met deze near-shore oplossing.

Master model

Het ontwerpen van een project in een 3D omgeving is mooi, maar wat doe je met al deze verschillende projectinformatie. Wat als je later deze gegevens wenst te hergebruiken voor nieuwe projecten? De juiste en accurate gegevens terugvinden in jaren van projectgegevens is niet eenvoudig. Nieuwe medewerkers kennen vaak niet de historie van de installatie en de medewerkers dewelke destijds het project hebben uitgevoerd hebben intussen een andere rol binnen uw organisatie.

Om al deze zaken te vermijden, kan er een master 3D model van de site up-to-date gehouden worden.

Het opzetten van een master 3D model moet met de nodige aandacht en zorg aangepakt worden. Hiervoor hebben de klant-medewerkers vaak onvoldoende tijd, niet genoeg diepgaande kennis en of de juiste software middelen. Bovendien, gebeurt dit niet in één software pakket, maar is een verzameling van verschillende specifieke – de juiste tool voor de juiste oplossing – software’s.

Correcte afspraken betreffende gebruikte software, aanvaardbare uitwisselingsformaten tussen de verschillende project-partijen (firma’s), worden vastgelegd in het algemene BIM protocol, dat in nauwe samenwerking met de klant wordt opgesteld. Binnen Magnet Group zien wij BIM niet enkel binnen het bouwkundige, civiele werkdomein, maar passen wij dit toe voor de technieken van uw project.

Daarom stellen we bij Magnet Group ook graag onze near-shore oplossing voor. Net zoals bij de projecten, stellen we een gate-keeper aan. Deze kan bij u on-site - voltijds of deeltijds – werken, of komt op regelmatige tijdstippen naar uw bedrijf. Alle project-informatie wordt verzameld en doorgestuurd naar het Magnet Group modelleer-team, dat volledig onder controle en toezicht van deze gate-keeper werkt. De projectinformatie wordt opgenomen in het algemene 3D model van de site. Alle aansluitingen met andere delen worden correct opgekuist en aangepast. Door deze werkwijze kunnen we een volledig 3D model met informatie-rijke data bijhouden van uw site of gebouw.

Het bijhouden van een master 3D model, opent trouwens extra mogelijkheden. Zo kan er extra informatie toegevoegd worden die een link maakt met corrosie inspectie rapporten, onderhoudsorganisatie, PID’s van systemen,..

Het gaat niet alleen om 3D ontwerpen van installaties maar er ook voor te zorgen dat het 3D asbuilt verder kan gebruikt worden tijdens de total life cycle van uw installatie of gebouw.

Bij Magnet Group hebben we een specifieke werkwijze opgesteld die het mogelijk maakt om al deze informatie gericht up-to date te houden – de bay methodiek -, en om projectinformatie vrij te geven zonder hiervoor het ganse 3D model te moeten versturen naar leveranciers, aannemers, contractors, ...

Diensten Design Team

Magnet Group kan binnen uw totaalproject of deelproject zorgen voor een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak.  We bieden met onze design en BIM afdeling ondersteuning op volgende vlakken :

  • PFD, PID, proces drawings
  • Laser scanning, point cloud modelling
  • Intelligent 3D design: REVIT, Plant 3D
  • Elektrisch tekenwerk: Autocad, E-plan
  • Visualisatie, 3D review