Disclaimer

De inhoud van deze website is louter informatief en vormt in geen geval een commercieel aanbod noch advies.  Deze website wordt naar beste vermogen op regelmatige tijdstippen geactualiseerd. Magnet Group is evenwel in geen enkel geval aansprakelijk voor de schade die het gevolg zou kunnen zijn van via de website meegedeelde onjuiste, onvolledige of niet geactualiseerde informatie.
 
De persoonlijke data, van zij die zich registreren op onze mailinglist voor het ontvangen van bepaalde documentatie over onze vennootschap wordt in een databank verzameld. Magnet Group neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de verzamelde informatie te vrijwaren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
Magnet Group legt enkel links naar websites waarvoor zij toestemming heeft gevraagd en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de links die door anderen naar haar website worden gelegd.

Wij gebruiken uw gegevens enkel voor bovenstaande aanvraag en delen deze niet met derden. Wij dragen uw privacy hoog in het vaandel, lees ons privacy beleid voor meer info.
 
De auteursrechten van deze website behoren toe aan Magnet Group. Gebruikers van deze site verbinden zich ertoe de informatie op deze site enkel voor persoonlijk gebruik te benutten. Een pagina op deze website mag niet voorgesteld worden in een kader dat niet tot Magnet Group behoort.
 
In geval van geschil met betrekking tot deze website, of in geval van geschil betreffende de aanvaarding, interpretatie of naleving van deze Disclaimer is enkel en alleen de Rechtbank van Antwerpen bevoegd, welke de Belgische wet zal toepassen.